ฤกษ์ดี ตั้งบริษัทตลอดปี2561 ใครที่กำลังเตรียมวางแผนที่จะจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน ตึกพานิชย์ต่างๆ แต่ยังไม่มีแผนว่าจะเริ่มก่อนตั้งจักตั้งวันไหน การที่เราจะจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน หรือตึกพานิชย์ นอกจากสิ่งที่เราต้องมีนอกจากเงินแล้วล่ะก็เรายังต้องมีเป็นฤกษ์ดีที่จะนำไปสู่ความสิริมงคลแก่บริษัทของเราด้วย

ตั้งบริษัทตลอดปี2561

ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดี ตั้งบริษัทตลอดปี2561

อาศัยเพียงแค่มีเงินทองในการจัดที่จะสร้างบริษัทหรือห้างร้านต่างๆไม่ได้หรอก การที่เราจะทำกิจการ ธุระกิจที่เกี่ยวกับการทำมาค้าขายมันก็ต้องมีการพึ่งเรื่องดวง เรื่องเวลาที่เหมาะสม พึ่งฤกษ์งามยามดีที่เป็นสิริมงคลให้จัดทำอย่างราบรื่นให้จัดทำมาแล้วทำมาค้าขึ้นวันนี้เราจะมาดูฤกษ์ดีการตั้งบริษัทกัน ตลอดปี 2561

เดือนมกราคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 11.19 น.– 11.39 น., 18.39 น. – 19.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.45 น.– 10.25 น.
 • วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.29 น.– 11.49 น.,14.39 น. – 15.29 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.29 น.– 14.29 น., 13.49 น.– 17.49 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 06.19 น. – 07.29 น., 13.24 น.– 16.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น.– 14.59 น.
 • วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น.

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.25 น.– 10.29 น.
 • วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.49 น.– 10.05 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.19 น. – 08.49 น.
 • วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.29 น. – 11.59 น., 16.49 น.– 18.39 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น., 18.09 น. – 21.05 น.

เดือนมีนาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 09.35 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 07.49 น. – 08.16 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.29 น.– 10.39 น., 16.49 น.– 18.29 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 07.25 น.– 10.15 น.
 • วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 12.49 น., 15.39 น. – 15.59 น.
 • วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 07.19 น. – 09.29 น., 11.29 น.– 13.49 น.

เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.25 น. -11.15 น., 14.29 น. – 15.29 น.
 • วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.29 น. – 09.59 น.
 • วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.29 น. – 09.49 น., 14.29 น. – 16.29 น.
 • วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.29 น.– 11.59 น., 15.49 น.– 16.39 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 07.29 น. – 09.19 น.
 • วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.39 น.– 10.59 น., 11.39 น. – 14.59 น.

"<yoastmark

เดือนพฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.19 น.– 08.29 น., 18.29 น. – 22.49 น.
 • วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.25 น.– 08.19 น.
 • วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 11.29 น., 13.49 น.– 15.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น. – 10.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.29 น. -11.29 น.

เดือนมิถุนายน

 • วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.29 น.– 10.49 น., 13.39 น.– 15.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 07.29 น.– 09.29 น., 14.29 น. – 15.49 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.29 น.– 11.39 น.
 • วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น.– 12.49 น., 14.49 น.– 16.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น. – 12.39 น.
 • วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.39 น. – 12.49 น., 15.39 น.– 16.49 น.

เดือนกรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.29 น. – 07.59 น., 14.49 น. – 16.59 น.
 • วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.09 น. – 13.59 น., 16.39 น. – 17.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.39 น. – 16.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.09 น.– 10.29 น., 16.49 น. – 18.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.29 น. – 14.39 น., 16.29 น. – 18.49 น.
 • วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. – 10.39 น.

เดือนสิงหาคม

 • วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.09 น. – 12.29 น., 16.29 น. – 17.49 น.
 • วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.19 น.– 08.59 น. , 15.49 น. – 16.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.29 น.– 10.19 น., 13.49 น. – 16.59 น.
 • วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 11.49 น.
 • วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.29 น. – 13.49 น., 16.29 น. – 17.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 11.39 น., 15.49 น.– 16.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.39 น.– 10.49 น.
 • วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.29 น.– 09.49 น.

"<yoastmark

เดือนกันยายน

 • วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 07.25 น.– 10.35 น.
 • วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.29 น. – 14.49 น., 16.39 น. – 17.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.– 10.39 น., 12.39 น.– 14.59 น.
 • วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 06.49 น.– 08.29 น. , 16.29 น. – 21.39 น.
 • วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.29 น. – 09.49 น., 15.19 น.– 17.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.– 10.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.19 น. – 11.59 น. , 14.29 น. – 17.49 น.

เดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.15 น. – 10.25 น., 14.25 น. – 16.35 น.
 • วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น.– 08.39 น., 14.29 น. – 15.49 น.
 • วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น. – 07.49 น., 13.29 น. – 15.49 น.
 • วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 13.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.39 น.– 11.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19 น. – 10.29 น
 • วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.29 น. – 08.05 น.
 • วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 06.29 น. – 07.19 น., 19.29 น. – 21.39 น.
 • วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. – 10.36 น.

เดือนพฤศจิกายน

 • วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.19 น. – 11.59 น., 16.39 น. – 17.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.29 น.– 08.49 น.
 • วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.39 น.– 11.59 น.
 • วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.29 น.– 11.35 น.
 • วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.29 น. – 08.29 น., 13.19 น. – 14.29 น.

เดือนธันวาคม

 • วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.35 น.– 10.49 น.
 • วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.25 น.– 08.45.น.
 • วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. – 09.55 น., 13.35 น. – 15.25 น.
 • วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.19 น.– 10.29 น., 11.29 น. -14.49 น.
 • วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 06.14 น. – 06.19.น.
 • วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 06.49 น.– 08.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.09 น. – 08.12 น.

หลายๆท่านอาจจะได้ข้อมูลดีๆเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ประกอบการตัดสินใจ คนเราจะพึ่งแค่เรื่องดวงหรือพึ่งแค่โชคชะตาไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตต้องอาศัยความขยันและมุ่งมานะ ถ้าจะทำธุระกิจก็อย่างเอาเปรียบลูกค้าต่อให้ทำเลดี ฤกษ์ดีแค่ไหนถ้าเอาเปรียบลูกค้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดี