ตามความเชื่อโบราณ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ อยู่ในความศรัทธาของคนไทยมาอย่างช้านาน คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีความเชื่อว่า หากจะกระทำการใดให้สำเร็จ ราบรื่นนั้น การหาฤกษ์งามยามดี วันมงคล คือสิ่งที่จะช่วยให้การเริ่มต้นเป็นไปได้ดีสำหรับวันเริ่มต้น  ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ การซื้อรถ หรือการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพราะในวันที่ฤกษ์งามยามดีจะช่วยให้เจ้าของรถพบเจอแต่ความโชคดี ประสบความสำเร็จ

ฤกษ์ดีขี้บ้านใหม่
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในปี 2561

ถ้าจะพูดถึง ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่แล้ว ตามความเชื่อของคนไทยแล้วการเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ ในวันดีๆ จะช่วยให้เจ้าของบ้านประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเงินคล่องตัว ปราศจากโรคภัยไข้ วันนี้เรามีฤกษ์ดี วันดีในการขึ้นบ้านใหม่ประจำปี 2561 มาฝาก ถ้าหากใครกำลังมองหาฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านไหนอยู่นั้น จะมีวันไหนบ้างไปดูกันเลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 

วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม เวลา 10.20-03.30

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม เวลา 11.00-15.30

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม เวลา 09.00-13.30

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 กุมพาพันธ์ เวลา 08.40-12.20

วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 10.45-14.50

วันพุทธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30-12.00

วันพฤหัสบ่ดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 14.10.16.50

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-15.35

วันพฤหัสบ่ดีที่ 8 มีนาคม เวลา 10.29-15.59

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 13.40-17.39

วันอังคารที่ 13 มีนาคม เวลา 06.25-12.55

วันอังคารที่ 27 มีนาคม เวลา 05.25-13.35

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน เวลา 04.25-07.35

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน เวลา 05.40-09.50

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม เวลา08.40-11.30

วันพุทธ ที่ 9 พฤษภาคม เวลา 06.40-11.00

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม เวลา 07.29-11.59

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน

วันพุทธที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00-14.35

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน เวลา 07.30-12.50

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน เวลา 09.45-13.50

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน เวลา 06.15-10.35

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน เวลา 07.35-11.00

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม

วันพุทธ ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 06.40-09.50

วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 07.40-11.00

วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08.20-11.00

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ดี เดือนสิงหาคม

วันพุทธ ที่ 8 สิงหาคม เวลา 11.00-14.40

สันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม เวลา 07.40-12.20

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม เวลา 09.20-14.20

ฤกษดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน เวลา 09.30-12.00

วันจันทร์ ที่3 กันยายน เวลา09.40-13.35

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน เวลา 12.00-15.29

วันอังคารที่ 11 กันยายน เวลา 09.10-11.59

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.29-11.40

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม เวลา 11.05-14.30

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม เวลา 06.20-11.40

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.00-12.59

วันทร์ที่ 29 ตุลาคม เวลา 05.40-12.40

กฤษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม

ฤกษ์ดี เดือนพฤษจิกายน

วันศุกร์ ที่ 9 พฤษจิกายน เวลา 05.40-10.11

วันจันทร์ ที่ 12 พฤษจิกายน เวลา 05.00-12.35

วันพุทธที่ 14 พฤษจิกายน เวลา 07.45-12.05

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษจิกายน เวลา 06.20-11.50

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษจิกายน

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม

วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม เวลา 09.10-12.00

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม เวลา 12.00-14.59

วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม เวลา 13.00-15.40

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม เวลา 07.10-13.45

ฤกษ์ดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม

สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดีๆในวันขึ้นบ้านใหม่ ทางลัคกี้ก็ขอให้วันที่คุณเลือกเป็นวันที่ดีแก่ครอบครัว จะกระทำการใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะคะ