ปฏิทินวันพระ 2561 หมายถึง วันที่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเดินทางไปวัด เพื่อปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ที่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมเรียกว่า วันธรรมสวนะ กิจกรรมที่ชาวพุทธส่วนใหญ่มักจะนิยมทำกันมากที่สุด ได้แก่ การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม เป็นต้น

โดยวันพระจะกำหนดวันที่ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมี 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ ตามลำดับ ถ้าหากว่าเดือนใดเป็นเดือนขาด ให้ถือเอาวันแรม ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ เป็นต้น

ปฏิทินวันพระ 2561

วันนี้วันพระ ปฏิทินวันพระ 2561 / 2018

มกราคม 2561

วันจันทร์        

1  มกราคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒)

วันอังคาร       

9  มกราคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒)

วันอังคาร

16  มกราคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒)

วันพุธ  

24  มกราคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันพุธ  

31  มกราคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓)

 

กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี

8  กุมภาพันธ์  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันพุธ

14  กุมภาพันธ์  2561

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันพฤหัสบดี

22  กุมภาพันธ์  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔)

 

มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดี

1  มีนาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันศุกร์ 

9  มีนาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันศุกร์ 

16  มีนาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันเสาร์

24  มีนาคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันเสาร์

31  มีนาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)

                          

เมษายน 2561

วันอาทิตย์

8  เมษายน  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันเสาร์

14  เมษายน  2561

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันอาทิตย์

22  เมษายน  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันอาทิตย์

29  เมษายน  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)

 

พฤษภาคม 2561

วันจันทร์

7  พฤษภาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันจันทร์

14  พฤษภาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันอังคาร

22  พฤษภาคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันอังคาร

29  พฤษภาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

                                   

มิถุนายน 2561

วันพุธ

6  มิถุนายน  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันอังคาร

12  มิถุนายน  2561

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันพุธ

20  มิถุนายน  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันพุธ  

27  มิถุนายน  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

                                   

กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี

5  กรกฎาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันพฤหัสบดี

12  กรกฎาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันศุกร์ 

20  กรกฎาคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันศุกร์ 

27  กรกฎาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

                       

สิงหาคม 2561

วันเสาร์

4  สิงหาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันเสาร์

11  สิงหาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันอาทิตย์

19  สิงหาคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันอาทิตย์

26  สิงหาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

                        

กันยายน 2561

วันจันทร์

3  กันยายน  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันอาทิตย์

9  กันยายน  2561

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันจันทร์

17  กันยายน  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันจันทร์

24  กันยายน  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

                                   

ตุลาคม 2561

วันอังคาร

2  ตุลาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันอังคาร

9  ตุลาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันพุธ  

17  ตุลาคม  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพุธ  

24  ตุลาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

                                   

พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดี

1  พฤศจิกายน  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพุธ  

7  พฤศจิกายน  2561

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพฤหัสบดี

15  พฤศจิกายน  2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันพฤหัสบดี

22  พฤศจิกายน  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันศุกร์ 

30  พฤศจิกายน  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

                       

วันพระ ธันวาคม 2561

วันศุกร์ 

7  ธันวาคม  2561

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันเสาร์

15 ธันวาคม 2561

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)

วันเสาร์

22  ธันวาคม  2561

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)

วันอาทิตย์

30  ธันวาคม  2561

แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)

 

ปฏิทินวันพระ 2561 วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม

วันศุกร์

16  กุมภาพันธ์  2561

วันตรุษจีน 

วันเสาร์

25  สิงหาคม  2561

วันสารทจีน  

อังคาร  

9  ตุลาคม  2561

วันสารทไทย, งานบุญเดือนสิบ  (ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย) 

รับตายาย วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 (แรม๑ค่ำเดือน๑๐)

วันพุธ 

24  ตุลาคม  2561

วันออกพรรษา

วันพฤหัสบดี 

22  พฤศจิกายน  2561

วันลอยกระทง

 

 

ด้วยเหตุนี้เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ฝักใฝ่ทางธรรม มักจะนิยมเดินทางไปวัด เพื่อร่วมทำบุญ ทำทาน รักษาศีล 5 พร้อมกับเจริญภาวนา และสมาทานรักษาอุโบรสศีล เป็นต้น โดยในวันพระนี้ ชาวพุทธทั้งหลายควรที่จะ งดละเว้น การกระทำบาปใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากการกระทำบาปในวันพระจะส่งผลทำให้ท่านทำบาปเพิ่มขึ้นอย่างมาก