วันพระ

วันพระ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ คือ วันประชุมของพุทธศาสนิกชน เพื่อที่ปฏิบัติกิจกรรมทางด้านของศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันธรรมสวนะ อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม ปฏิทินวันพระ จะสามารถบอกเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน หรือ ผู้ที่ฝักใฝ่ในทางธรรม มักจะไปปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยวิธีการเข้าวัดทำบุญ ทำทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับพุทธศาสนิกชนควรที่จะสมาทานรักษาอุโบสถศีลด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม…

ปฏิทิน วันพระ ปี 2561

นอกจากนี้ใน วันพระ พุทธศาสนิกชนทุกคนควรที่จะ งด ละเลิก การกระทำบาป ใด ๆทั้งสิ้น เพราะว่าการกระทำผิดศีล 5 ในวันพระนั้น จะส่งผลทำให้ชาวพุทธบาปทวีคูณขึ้น

พร้อมกับวันหยุด ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่น่าติดตาม วันหยุดราชการของไทย รวมไปถึงวันหยุดตามธนาคาร พร้อมข้อมูลความหมาย และประวัติวันสำคัญต่าง ๆ โดยที่วันพระก็คือวันที่ตรงกันกับขึ้นหรือแรม 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ตามหลักการนับวันทางด้านของจันทรคติ วันก่อนที่จะถึงวันพระเรามักจะเรียกว่าวันโกน ในเดือนหนึ่งพระจะมีการโกนผมหนึ่งครั้งในวันขึ้น หรือ ในวันแรม 14 ค่ำ แต่ทว่าวันขึ้นหรือแรม7 ค่ำก็อนุโลมเรียกว่าวันโกนได้เหมือนกัน เป็นต้น

จันทรคติ คือ วิธีนับวันและเดือนในรูปแบบหนึ่ง ที่มีวิธีการนับจากการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก ซึ่งจะเรียกว่า ขึ้น ๑ คํ่า ถึง แรม ๑๕ คํ่า นั้นเป็นการนับวันทางจันทรคติ พร้อมกับเดือนอ้ายถึงเดือน ๑๒ ก็เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ เช่นเดียวกัน