หน้าแรก ปฏิทิน

ปฏิทิน

ปฏิทิน เป็นเครื่องมือที่ใช้เรียกชื่อของช่วงระยะเวลา เช่น วัน เดือน ปี เป็นต้น โดยวันจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของดาราศาสตร์ ซึ่งเราสามารถแสดงปฏิทินได้หลากหลายรูปแบบ ในอดีตประเทศไทยเคยใช้ปฏิทินจันทรคตินับตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยที่นับปีตามของปีมหาศักราชและจุลศักราชตามลำดับ รายละเอียดในปฏิทินจะประกอบไปด้วย วันหยุดราชการ และ วันพระ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม…

ปฏิทิน วันหยุดรายการ และ วันพระ ปี พ.ศ. 2561

ปฏิทินวันหยุดราชการ หรือ ช่วงวันหยุดติดต่อกันระยะเวลาหลายวัน เพื่อที่จะช่วยทำให้คนทำงานได้พักผ่อนช่วงวันหยุดได้อย่างเต็มที่ ทางเรายังได้มีการอัพเดต วันหยุดไปรษณีย์ 2561 เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าสามารถตรวจสอบช่วงวันหยุดได้ก่อนที่จะทำการส่งของตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะติดช่วงวันหยุดยาว รวมถึง วันหยุดธนาคาร 2561 เป็นวันที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาประกาศวันหยุดของสถาบันการเงิน ประจำปี 2561

ปฏิทินวันพระ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของชาวพุทธศาสนิกชน เพื่อที่ชาวพุทธจะได้ปฏิบัติกิจกรรมทางด้านของศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ งด ละเลิก การทำบาป และปฏิบัติตามหลัก ศีล 5 เป็นต้น ซึ่งวันพระจะตรงกับขึ้นหรือแรม 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ตามหลักการนับวันทางด้านของจันทรคติ วันก่อนหน้าวันพระเราจะเรียกกันว่า วันโกน นอกจากนี้ ปฏิทินจันทรคติ คือ การนับวันและเดือนรูปแบบหนึ่ง ที่มีวิธีการนับจากการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก