ทำนายบ้านเลขที่ หลาย ๆ ท่านซื้อบ้านแล้วก็อยากจะได้บ้านเลขที่ที่สวยๆ เป็นศิริมงคล อยู่แล้วรวยไหม เฮงไหม อยู่จะเจริญรุ่งเรืองไหม อยู่แล้วจะทำมาค้าขึ้นไหม ทำนายตัวเลข เพราะบ้านบางท่านทำเป็นร้านค้าหรือโฮมออฟฟิศ หลายๆท่านอาจจะเช่าบ้านอยู่และอาจจะอยู่ว่าบ้านที่เราอยู่ดีไหม วันนี้เรามีวิธีทำนายบ้านเลขที่ง่าย ๆ มาให้ท่านได้ทำเองง่าย ๆ

ทำนายบ้านเลขที่

ทำนายจากเลขที่บ้านของคุณ ด้วยการบวกเลขที่บ้านแต่ละตัวเข้าด้วยกันจนได้ผลลัพธ์เป็นเลขตัวเดียว ตัวอย่างเช่น บ้านเลขที่ 5213 ก็เอา 5+2+1+3 = 11 จากนั้นเอา 1+1 = 2 คุณจะได้ 2 เป็นผลลัพธ์ ลองบวกดูกันเลย แล้สเรามาดูคำทำนายกัน

ทำนายเลขที่บ้าน 1

ตัวเลข 1

หมายเลข 1 เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นบ้านหมายเลข1 เป็นตัวเลขที่เหมาะกับการอยู่รวามกันและเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆ หรือการรวมตัวกัน การทำงานรวามกับผู้อื่น ขณะเดียวกันยังมีความเป้นส่วนตัว เหมาะกับการเป็นตัวเลขออฟฟิศ ตัวเลข1 เป็นเลขที่เกี่ยวกับพลัง ละความคิด การพัฒนา เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ที่อยู่บ้านเลขที่ 1 ทำให้ความเป็นส่วนตัว เป็นคนมีความคิด

ทำนายเลขที่บ้าน 2

ตัวเลข 2

หมายเลข2 เป็นเลขที่เป็นแหล่งรวามพลังหยินหยางอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ เรื่องของหุ้นส่วน เพื่อนฝูง คนรัก ใครที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีตัวเลข 2 เป็นเลขที่มีผู้คนเกรงอกเกรงใจมีคนเข้าหา มีคนนับหน้าถือตา กับกันผู้ที่อยู่บ้านหมายเลข 2 เวลามีปัญหาไม่กล้าบอกความรู้ศึกของตนเองกับใคร ๆ แต่โดยรวามแล้วคนที่อยู่ในบ้านหมายเลข 2 อยู่กันอย่างสบงไม่มีปัญหากับผู้ใด ผู้ที่อยู่บ้านหมายเลข 2 ที่ยังไม่มีคู่ครองบ้านที่คุณอยู่จะดึงดูดให้มีผู้คนอยากเข้ามาอยู่รวมด้วยกับคุณ หมายเลข2 หากใช่เลขที่นี้เป็นออฟฟิศจะเป็นที่รวบรวมความคิด

ทำนายเลขที่บ้าน 3

ตัวเลข 3

หมายเลข 3 หมายเลขของการเร่งรีบกระตือรือร้น หมายเลข 3 หมายถึงความสามัคคีมีในครอบครัว หมายเลข 3 คือการทำงานอยู่ร่วมกันการทำงาน หรือ คนในครอบครัว เป็นการสร้างสมดุล ของสมอง ร่างกาย และจิตรใจ ลักษณะของคนที่อยู่เลข 3 คือความสนุก ความมั่นคงแข็งแรงของคนในบ้าน การเปิดเผย คนอยุ่บ้านนี้จึงเป็นคนที่มีความขยัน ทำงานตลอดเวลา เลขเลข3 เป็นคุณเป็นคนที่มองดลกในแง่ดี เป็นคนร่าเริงสดใส่ ชอบความบันเทิง เรื่องปาร์ตี้ และสังสรรค์ ผู้ที่อยู่บ้านเลยที่3 มีเรื่องค้างคาใจ กับผู้ที่อาศัยอยู่รวามกัน เรื่องเงินเป็นอีกเรื่องของตัวเลข 3 ที่อาจจะทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง

ทำนายเลขที่บ้าน 4

ตัวเลข 4

หมายเลข 4 เป็นหมายเลขที่ดี ความไว้วางใจ การอยู่รวาม ความมั่นคง และอุดมสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 4 เป็นที่สร้างรากฐานความมั่นคง ความรู้ศึกอบอุ่นสามัคคี เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการเริ่มต้นทำงานใหม่ การธุรกิจใหม่ๆ พร้อมรับผุ้มาอาศัย มั่นคง พลังของบ้านจะดึงดูดผู้ที่อยู่บ้านให้ไม่เครียด ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายอกสบายใจ แต่คุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเจ็บป่วยบ่อย

ทำนายเลขที่บ้าน 5

ตัวเลข 5

หมายเลข 5 เป็นการรวมการเดินทางและการท่องเที่ยว ผจญภัย พลังงานการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรม หมายเลข 5 มีพลังความร้อนแรงที่สุดในบันดาทุกหมายเลข เลข 5 ชอบการทำกิจกรรมและเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ มักได้เดินทางบ่อย อยู่ตลอด บ้านหมายเลข 5 มีความเป็นสาธารณะที่ทำให้ผู้คนหมุนเวียนไปมาอยู่เสมอ เป็นแหล่งรวมการสื่อสาร แนวใหม่และ หน้าเรื่องหน้าสนใจ พลังเหลือล้นของหมายเลข 5 จะได้เป็นที่พักอาศัยแค่เวลาสั้นๆเท่านั้น เหมาะที่จะเป็นบ้านเช้า ระยะสั้น

ทำนายเลขที่บ้าน6

ตัวเลข 6

หมายเลข 6 เลขของความรัก คู่รักดูแลเอาใจใส่ เลข6 ยังเป็นเลขที่มีพลังความคิด ความสร้างสรรค์ ความสามารถของหมายเลข 6 คือความสามารถในเรื่องของศิลปะ หมายเลข6 เติมไปด้วยพลังการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ภายนอกของบ้าน หมายเลข 6 เป็นเรื่องความอบอุ่นที่สุดในบันดาตัวเลขอื่น บ้านหมายเลข6 จะเป็นบ้านที่เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก หรือมีงานเลี้ยง มีเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเข้ามาหาเสมอ และมักมีงานสังสรรค์ ในบ้านที่มีตัวเลข6 อยู่เสมอ บ้านหมายเลข 6 จะรักบ้านและทที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะทำธุรกิจกับการบริการ

ทำนายเลขที่บ้าน 7

ตัวเลข 7

หมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จิตวิญญาณ พลังงาน เวทย์มนตร์ และ ปัญญา บ้านหมายเลข 7 เหมาะที่จะใช้ประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับศาสนาเพราะเลข7 เป็นเลขที่เติมไปด้วยพลังความเยือกเย็น ความเงียบ ถ้าผู้ที่อาศัยเป็นสาวโสดจะมีชีวิตที่ผ่านร้อนผ่อนหนาวเรื่องราวของเอที่ผ่านเรื่องดีและไม่ดีมากมายและเป้นคนเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับผู้ใดมากนัก หมายเลข7 เป็นสถานที่ทำให้เป็นควาสงบเปรียบไปด้วยพลัง และเป็นบ้านที่ไม่สามารถใช้ทำธุรกิจ ถือว่าเป็นเลขบ้านทที่ทำธุรกิจได้ไม่ดี ไม่ส่งผลดีกับการทำธุรกิจการค้าขาย หมายเลข7 เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำบัดจิตใจ

ทำนายเลขที่บ้าน 8

ตัวเลข 8

หมายเลข8 หากมองหาความร่ำรวย คุณอาจจะได้เจอความร่ำรวยในบ้านหมายเลข8แน่นอนความหมายของหมายเลข8คือความรวย หมายเลข 8 เป็นบ้านที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้คุณความมั่งคั่งให้ผู้ที่อาศัยบ้านหมายเลข8แน่นอน เรื่องความรักเงินทองเงินตรามากมาย หมายเลข 8 คือพลังของความสำเร็จถามถึงโชคลาภ ชื่อเสียง นั้นอาจจะทำไห้คุณได้มันมาไม่ยาก บ้านหมายดเลข 8 มักเป้นเรื่องของการตลาดอสังหา และเรื่องดี ๆ สามารถหล่นลงมาในบ้านเลขที่นี้ของคุณได้ แต่บ้านหมายเลข8 ก็ยังมีพลังแบบขอลชาวจีนเชื่อว่าเลข8 เป็นเลขที่ดีในจีน บ้านไหนที่มีหมายเลข8จะราคาสูงเป็นพิเศษเลข8เป็นเครื่องหมายของอิฟินิตี้หมายถึงคสวามไม่สิ้นสุด

ทำนายเลขที่บ้าน 9

ตัวเลข 9

หมายเลข9 เป็นพลังงานของความสำเร็จ หมายเลข9เป็นตัวเลขของสติปัญญา เรื่องรัก เมตตา การประนีประนอม บ้านหมายเลข9 เป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบสั้น พลังตัวเลขจะหนุนไปในทางความสำเร็จ ความสมบูรณ์เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ข้อควรระวังในบ้านหมายเลข9 คือผู้ที่ไม่หวังดีที่จะจ้องทำร้ายคุณในดอกาสที่คุณเผลอเป็นคนดีใจกว้างหรือเวลาคุณไปใจดีกับใครเข้าเขาจะเข้ามาเพื่อทำร้ายคุณ บ้านหมายเลข9 เป็นบ้านที่ดีเป็นบ้านที่ควรเน้นการพักผ่อน