การตั้งชื่อลูก กับ วิธีการ ตั้งชื่อมงคล เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน โดยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการตั้งชื่อนั้นเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดี เหมือนเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่จะติดตัวไปจนตาย และเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสิริมงคลให้กับเจ้าของชื่อด้วย ทางลัคกี้ ดูดวงฟรี จึงได้เห็นถึงความสำคัญนี้และได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาไว้ที่นี่แล้ว

ตั้งชื่อมงคล

การนับเวลาเกิดตามแบบโหราศาสตร์ไทย

วิธีนับตามแบบโหราศาสตร์ไทย จะเริ่มต้นนับตั้งแต่ 06.00 น. ขอวันนี้ ไปจนถึง 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ เริ่มนับเวลา 6.00น. (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 น. (ตี 5.59 นาที) เช้าวันจันทร์
 • คนเกิดวันจันทร์ เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 น. (ตี 5.59 นาที) เช้าวันอังคาร
 • คนเกิดวันอังคาร เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 (ตี 5.59 นาที) เช้าวันพุธ
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) เวลา 17.59 (5 โมง. 59 นาที) เย็นวันพุธ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน เริ่มนับเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) ถึงเวลา 5.59 (ตี 5.59 นาที) เช้าวันพฤหัส
 • คนเกิดวันพฤหัส เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 (ตี 5.59 นาที) เช้าวันศุกร์
 • คนเกิดวันศุกร์ เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 (ตี 5.59 นาที) เช้าวันเสาร์
 • คนเกิดวันเสาร์ เริ่มนับเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) ถึงเวลา 5.59 (ตี 5.59 นาที) เช้าวันอาทิตย์

สิ่งที่ต้องคำนึงกับการ ตั้งชื่อมงคล

 • บริวาร หมายถึง  คนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนม เช่น สามี ภรรยา ลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรับใช้ หรือผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
 • อายุ หมายถึง  ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางในการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย และความแข็งแรง
 • เดช หมายถึง  อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ และสรรเสริญ รวมถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา และการทำงานด้วย
 • ศรี หมายถึง  โชคลาภ ความมงคลทั้งปวง ความสำเร็จ สมหวัง เสน่ห์ ความมีเมตตามหานิยม เงินทอง หรือคุณงามความดีทั้งหลาย
 • มูละ หมายถึง  ทรัพย์สิน เงินทอง มรดก หลักทรัพย์ต่างๆ ความมั่นคง ที่ดิน หรือหลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
 • อุตสาหะ หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียรในอาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิต ความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความกระตือรือร้นต่างๆ ด้วย
 • มนตรี หมายถึง การมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือค้ำจุน เกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ เจ้านาย หรือผู้ที่อาวุโสกว่า
 • กาลกิณี หมายถึง  ความทุกข์ระทม ความอาภัพ ความอัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่วร้าย อุปสรรคต่างๆ ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เศร้าเสียใจ การพลัดพราก หรือศัตรู

ตารางการ ตั้งชื่อมงคล

วันเกิดบริวารอายุเดชศรีมูละอุสาหะมนตรีกาลกิณี
อาทิตย์อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์ ก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน ย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ น
ศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤ
เสาร์ ด ต ถ ท ธ นบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มย ร ล ว ฤศ ษ ส ห ฬ ฮ ออะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศก ข ค ฆ งจ ฉ ช ซ ฌ ญฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
เขมกร (เขม-มะ-กอน)ผู้ที่สร้างความเกษม, สร้างความสำราญ
ชลากร (ชะ-ลา-กอน)ผู้ที่มีความรุ่งโรจน์
ชนาเทพ (ชะ-นา-เทบ)ผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
ธนาคม (ทะ-นา-คม)ผู้ที่มีความสามารถในการแสวงหาทรัพย์
ธายุกร (ทา-ยุ-กอน)ผู้ที่มีความใจกว้าง ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความดี
ถิรเจต (ถิ-ระ-เจด)ผู้ที่มีเจตนามั่นคงและเด็ดเดี่ยว
วรภัทร (วอ-ระ-พัด)ผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
วิรากร (วิ-รา-กอน)ผู้สร้างความกล้าหาญ, บ่อเกิดแห่งความกล้าหาญ
นิรัช (นิ-รัด)ธนากร (ทะ-นา-กอน)ผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสผู้ที่สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ
ชัยกร (ไช-ยะ-กอน)ผู้ที่มีชัยชนะเหนือทุกอย่าง

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
กฤตติกา (กริด-ติ-กา)ผู้ที่มีความสุขเสมอ
ณัชชา (นัด-ชา)ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ชัญญา (ชัน-ยา)ผู้ที่ประเสริฐ, ผู้รู้
โชติกา (โช-ติ-กา)ผู้รุ่งเรือง
นิรดา (นิ-ระ-ดา)ผู้เป็นที่ยินดี
ปาลิดา (ปา-ลิ-ดา)ผู้ที่ได้รับการป้องกันแล้ว, ได้รับการรักษาแล้ว
ธนัชญา (ทะ-นัด-ชะ-ยา)ผู้รู้เรื่องทรัพย์
นทีนาถ (นะ-ที-นาด)ผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และพรั่งพร้อม
นัจกร (นัด-จะ-กอน)ผู้มีความสุขมาก
ชนารดี (ชะ-นา-ระ-ดี)ผู้เป็นที่รักแห่งมวลชน

 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ธนวัฒน์ (ทะ-นะ-วัด)ผู้ที่เจริญด้วยทรัพย์
วัชสัณห์ (วัด-ชะ-สัน)ผู้มีคำพูดที่ไพเราะ
พลลภัตม์ (พน-ละ-พัด)ผู้เป็นที่รักที่สุด
มนวรรธน์ (มน-นะ-วัด)ผู้เจริญด้วยจิตใจ
ฉันทวัฒน์ (ฉัน-ทะ-วัด)ชนมพันธ์ (ชน-มะ-พัน)ผู้มีความอิ่มเอิบทางใจความผูกพัน
ธรรมสรณ์ (ทำ-มะ-สอน)ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
วัยวัฒน์ (ไว-ยะ-วัด)ผู้ที่มีอายุยืนยาว
ณัฐวัฒน์ (นัด-ถะ-วัด)ผู้มีความประพฤติของนักปราชญ์
ศรวัสย์ (สอ-ระ-วัด)ผู้ได้รับการสรรเสริญ
อรรถพันธ์ (อัด-ถะ-พัน)ผู้ได้รับความสมบูรณ์สุงสุด

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
พรวลัย (พอน-วะ-ไล)กำไลอันประเสริฐ
พัทธวรรณ (พัด-ทะ-วัน)ผู้ที่มีความผูกพันกับหนังสือ
ศัสยมน (สัด-สะ-ยะ-มน)ผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ
ธมน (ทะ-มน)ผู้ซึ่งมีความสวยงาม น่ารัก และมีมงคลยิ่ง
ปัทมนันท์ (ปัด-ทะ-มะ-นัน)ผู้ที่มีความยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
ณฐ (นัด)ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจดังนักปราชญ์
ชลกนก (ชน-กะ-หนก)สารธารแห่งทองคำ
บงกชธร (บง-กด-ทอน)ผู้ที่ทรงไว้ด้วยดอกบัว
ชณชนก (ชน-ชะ-นก)ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ
ณภัทร (นะ-พัด)ผู้ที่มีความเจริญยิ่ง

 

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ชยน (ชะ-ยน)ผู้ที่ทรงไว้ด้วยชัยชนะ
ชัชชน (ชัด-ชน)ผู้ซึ่งเป็นนักสู้
นิรัช (นิ-รัด)ผู้ไม่มีธุลีคือกิเลส, ผู้ที่ไม่มีกิเลส
นิติธร (นิ-ติ-ทอน)ผู้ซึ่งทรงความยุติธรรม
นิธิศ (นิ-ทิด)ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
ปวิตร (ปะ-วิด)ผู้บริสุทธิ์
ทัตเทพ (ทัด-เทบ)ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน
ธนภัทร (ทะ-นะ-พัด)ผู้ที่มีความดีงามด้วยทรัพย์ หรือเจริญด้วยทรัพย์
ธีรธรรม (ที-ระ-ทำ)ผู้มีคุณธรรมของนักปราชญ์
ศรุต (สะ-รุด)ผู้ซึ่งมีชื่อเสียง

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ภารดี (พา-ระ-ดี)ผู้มีความเป็นเลิศในด้านการเจรจา
ทยิดา (ทะ-ยิ-ดา)ผู้ซึ่งเป็นที่รัก, ผู้เป็นที่กรุณา
ปนิตา (ปะ-นิ-ตา)ผู้ที่ได้รับการยกย่อง, เป็นที่สรรเสริญ
จิรสุดา (จิ-ระ-สุ-ดา)หญิงสาวผู้ยั่งยืน
เปรมยุดา (เปม-ยุ-ดา)ผู้ซึ่งประกอบด้วยความน่ารัก, น่าเอ็นดู
ภาวินี (พา-วิ-นี)ผู้ซึ่งมีความเจริญ
รสริน (รด-สะ-ริน)ผู้ซึ่งมีเสน่ห์อยู่เสมอ
วรัทยา (วะ-รัด-ทะ-ยา) ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วราลี (วะ-รา-ลี)สุกสว่างดังพระจันทร์
นิพาดา (นิ-พา-ดา)ผู้ซึ่งประเสริฐด้วยความดี

 

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ปยุต (ปะ-ยุด)ผู้ที่มีความขยันขันแข็ง
ภูษิต (พู-สิด)คทาธร (คะ-ทา-ทอน)ผู้ซึ่งประดับประดาด้วยความดีผู้ซึ่งมีคทาเป็นอาวุธ
ภาวิต (พา-วิด)ผู้ที่ฝึกอบรมตนแล้วด้วยความดีงาม
ภาคิน (พา-คิน)ผู้มีโชค, ผู้มีกำไร
ภานพ (พา-นบ)ผู้ที่รุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์
ปรีดิท (ปรี-ดิด)ผู้เป็นที่รัก, ผู้ให้ความเพลิดเพลินยินดี
พลกฤต (พน-ละ-กริด)ผู้สร้างพลังให้เข้มแข็ง
มนัน (มะ-นัน)ความเข้าใจ, สติปัญญา, ความฉลาด
มนายุ (มะ-นา-ยุ)ผู้เป็นที่ปรารถนา
มหาธน (มะ-หา-ทะ-นะ)ผู้มีมั่งคั่งอย่างยิ่ง

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
กานต์มณี (กาน-มะ-นี)แก้วมณีที่สวยงาม
กุลิสรา (กุ-ลิด-สะ-รา)ผู้มีความเป็นใหญ่ในตระกูล
ภาวิดา (พา-วิ-ดา)         ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว
เขมิกา (เข-มิ-กา)ผู้ที่มีความเกษมสำราญ
บุษบากร (บุด-สะ-บา-กอน)ผู้ซึ่งมีความงามเปรียบดังดอกไม้
ฐิตตา (ถิ-ตะ-ตา)ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์สิน
ฐายิกา (ถา-ยิ-กา)ผู้ซึ่งมีฐานะดี
นงลักษณ์ (นง-ลัก)หญิงผู้มีลักษณะดี
รวิสุดา (ระ-วิ-สุ-ดา)ผู้ที่เปรียบเสมือนลูกสาวพระอาทิตย์
อารยา (อา-ระ-ยา)ผู้ประเสริฐ

 

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ราเชน (รา-เชน)เรวัต (เร-วัด)ผู้ที่มีความสุขเจริญยิ่งผู้ที่มีทรัพย์มากมาย
โสธร (โส-ทอน)ผู้ซึ่งถือครองความดี
ยุทธนา (ยุด-ทะ-นา)ผู้ซึ่งมีความสามารถในการสู้รบ
รสิน (ระ-สิน)ผู้ซึ่งมีรสนิยมดี
วรายุ (วะ-รา-ยุ)ผู้มีชีวิตอันประเสริฐ
วัชระ (วัด-ชะ-ระ)เพชรอันมงคล, สายฟ้า
วิรากร (วิ-รา-กอน)บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
ยศธน (ยด-สะ-ทน)ผู้มีชื่อเสียงมาก
รัตนทัต (รัด-ตะ-นะ-ทัด)ผู้ทรงความสุกผ่องใส
วิศาล (วิ-สาน)ผู้กว้างขวาง

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
รุจิรา (รุ-จิ-รา)ผู้ที่มีความน่ายินดี
ลลิตา (ละ-ลิ-ตา)ผู้ที่มีความงดงามน่ารัก
วิคณา (วิก-คะ-นา)ผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์
วราลี (วะ-รา-ลี)ผู้ซึ่งงดงามดั่งพระจันทร์
วัจสา (วัด-จะ-สา)ผู้ที่มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง
วีรนาถ (วี-ระ-นาด)ผู้มีผู้กล้าหาญและปกป้อง
กานต์สินี (กาน-สิ-นี)ผู้ซึ่งเป็นสาวงามผู้น่ารัก
กัลยรัตน์ (กัน-ยะ-รัด)ผู้มีความสามารถเป็นแก้ว, ผู้มีรัตนะอันประเสริฐ
วันนีย์ (วัน-นี)ผู้เป็นที่น่าปรารถนา
วิไลวรรณ (วิ-ไล-วัน)ผู้มีผิวงามดั่งทองคำ

 

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ภูวิศ (พู-วิด)ผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ศรัณ (สะ-รัน)ผู้ที่ได้รับการปกป้องดูแลหรือได้รับพร
ภาสกร (พาด-สะ-กอน)ผู้ที่มีความรุ่งเรืองประดุจดวงอาทิตย์
ภูเบศ (พู-เบด)ผู้ที่มีอำนาจในโลก, ในแผ่นดิน
บุณยภู (บุน-ยะ-พู)ผู้ที่มีความรุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง
ปองภพ (ปอง-พบ)ผู้ที่ปรารถนาความเจริญ
พลกร (พน-ละ-กอน)ผู้ที่ทรงไว้ด้วยกำลัง
ภาสวร (พาด-สะ-วอน)ผู้ที่มีรัศมีอันประเสริฐ, พระอาทิตย์
ภิรมณ (พิ-ระ-มน)ผู้ซึ่งมีความน่ายินดียิ่ง, รื่นรมย์ยิ่ง
มหากุล (มะ-หา-กุน)ผู้ที่เกิดในตระกูลสูง

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ณัชชา (นัด-ชา)ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ดนิตา (ดะ-นิ-ตา)ผู้ซึ่งสำเร็จผล ,ผู้มีความสมบูรณ์
นิชาภา (นิ-ชา-พา)ผู้ซึ่งมีรัศมีเฉพาะตน, ผู้รุ่งเรือง
ลฎาภา (ละ-ดา-พา)หญิงสาวผู้งดงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก
ชัชชญา (ชัด-ชะ-ยา)ผู้ซึ่งมีความรู้รวดเร็ว, ผู้รอบรู้
ปาลิดา (ปา-ลิ-ดา)ผู้ที่ได้รับการป้องกันแล้ว, ผู้รับการรักษาแล้ว
ปราณชล (ปราน-ชน)ผู้ซึ่งได้รับเกียรติอันดีงาม
คีติกา (คี-ติ-กา)ผู้ซึ่งได้รับความสุขเสมอ
ชนารดี (ชะ-นา-ระ-ดี)ผู้เป็นที่รักหรือที่พอใจแห่งมวลชน
ชลณนาถ (ชน-นะ-นาด)ผู้ที่ได้รับความรักอันมงคลยิ่ง

 

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ภูดิศ (พู-ดิด)ผู้ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความเจริญ
กันตภณ (กัน-ตะ-พน)ผู้ที่พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
ศดิศ (สะ-ดิด)ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศาสะ (สา-สะ)ผู้เป็นใหญ่
ฐิติ (ถิ-ติ)การมีชีวิตอยู่, การดำรงอยู่, ความมั่นคง
ธีภพ (ที-พบ)ความมีปัญญาดี, ความรุ่งเรือง
อนุทัต (อะ-นุ-ทัด)การได้รับความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่
สุนิติ (สุ-นิ-ติ)ผู้ที่มีความเป็นธรรมกับผู้คนทั้งหลาย
ปุณพจน์ (ปุน-นะ-พด)ผู้ซึ่งมีคำพูดอันบริสุทธิ์
กันตพิชญ์ (กัน-ตะ-พิด)นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกสาว

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
สาธกา (สา-ทะ-กา)ผู้ซึ่งทำให้สำเร็จตามประสงค์
ชนิตา (ชะ-นิ-ตา)ผู้ประเสริฐ, ผู้รอบรู้
ปุณณภา (ปุน-นะ-พา)ผู้ที่มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
ศุทธดา (สุด-ทะ-ดา)ผู้ซึ่งมีความสะอาดหมดจด
ปาณิศา (ปา-นิ-สา)ผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิต
สุทัตตา (สุ-ทัด-ตา)ผู้ที่ประทานมาดีแล้ว, ผู้เกิดมาดี
ธัญชนก (ทัน-ชะ-นก)ผู้ที่ทำให้เกิดสิริมงคล, ผู้ให้เกิดโชค
กนิษฐา (กะ-นิด-ถา)ผู้เป็นน้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย
มนสิชา (มน-สิ-ชา)ผู้เกิดขึ้นในใจ, เกิดความรัก
ชุติกาญจน์ (ชุ-ติ-กาน)ความรุ่งเรือง หรืองดงามดังทองคำ

 

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อมงคล สำหรับลูกชาย

ชื่อมงคล + คำอ่านความหมาย
ธนิก (ทะ-นิก)ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิ